Psx 20181031 182531

Vad innebär stalltjänst?

Vad är Stallstjänst?
Som hästskötare och deltagare i ponnygrupper är man skyldig att hjälpas åt med stalltjänst, vilket innebär att ta ansvar för gårdens alla djur under vissa kvällar, helger och helgdagar enligt fastställt schema. Även andra medlemmar är välkomna att hjälpa till med stalltjänst. Arbetsuppgifter finns specificerade i särskilda rutiner. Rutinerna kan komma att ändras beroende på vilka djur som finns på gården och efter årstid. Observera att omyndig medlem ska ha en vårdnadshavare eller annan lämplig vuxen med under stalltjänsten.

Ponnygrupperna
Varje ponnygrupp hjälps åt under en helg med stallstjänsten. En helg består av 7 pass, fredag kväll, lördag morgon, lunch och kväll och söndag morgon, lunch och kväll. Varje grupp fördelar själva arbetet och bestämmer vilka som ansvarar för vilka pass i chattfunktionen i Supertext. Hjälps gärna åt, så blir passen lättsammare och roligare!

Hästskötarna
Hästskötarna tar hand om helger under lovdagar och helgdagar och antalet dagar och pass kan variera utifrån hur storhelger och skollov ligger i almanackan. Hästskötarna fördelar sina pass enligt information på Facebook i särskild skötargrupp och Supertext.Nyheter via RSS
Levererat av MyClub